Spring naar inhoud

Mi Amigo USB-stick

De Mi Amigo USB-stick is nu verkrijgbaar!
De oranje Mi Amigo usb-stick met origineel logo bevat 25 retro Top 50 afleveringen (1974-1979), presentatie Ferry Eden. Naast deze 75 uur muziek met originele reclames en jingles bevat deze usb ook de geschiedenis van Radio Mi Amigo (t/m 1978). De opbrengst van de usb-stick zal worden gebruikt voor mede-financiering van een Radio Mi Amigo boek, dat eind zomer 2019 verwacht wordt.

Wil je voor 35 euro (inclusief verzendkosten) in het bezit komen van zo’n oranje 8 Gig usb-stick met Mi Amigo-logo én al die files, vul dan het bestelformulier met je gegevens in en klik op verzenden. Je krijgt dan automatisch bericht over de verdere afwikkeling.

 • LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

The Mi Amigo USB stick is now available!
The orange Mi Amigo usb stick with original logo contains 25 retro Top 50 episodes (1974-1979), presentation Ferry Eden. Besides these 75 hours of music with original commercials and jingles, this USB also contains the history of Radio Mi Amigo (until 1978). The proceeds of the usb stick will be used to co-finance a Radio Mi Amigo book, expected at the end of summer 2019.

If you want to receive an orange 8 Gig usb-stick with the Mi Amigo logo and all those files for 35 euro (including shipping costs), fill in the order form with your details and click on send. You will then automatically receive a message about the further processing.

 • NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!

  Naam/ Name

  Adres / Address

  Postcode / Postal Code

  Woonplaats / Residence

  Land / Country

  Email