Spring naar inhoud

Mi Amigo boek is te koop!
Sinds eind 2019 is het boek over Radio Mi Amigo leverbaar. Het heet ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, en is door Ferry Eden geschreven en uitgegeven. De radiostations vanaf zee tussen 1958 en 1991 komen ter sprake en aan de hand van de geschiedenis van het zendschip Mi Amigo wordt het duidelijk hoe eind 1973 Radio Mi Amigo in zicht kwam. De geschiedenis van deze Nederlandstalige zeezender is zo begrijpelijk mogelijk beschreven geeft een flinke inkijk achter de schermen. Door de niet legale opzet van Mi Amigo en de andere zeezenders, waardoor veel zaken in het geheim werden geregeld, wemelt het van de rare en onverwachte voorvallen en wonderlijke gebeurtenissen. Het boek telt 200 pagina’s, 504 foto’s en heel veel illustraties en kost € 39 euro exclusief verzendkosten. Voor de bestelling van het boek vul je het bestelformulier met je gegevens in en klik op verzenden. Omdat de porto per land verschilt, is het bedrag dat je dient over te boeken afhankelijk van het verzendadres. Dat bedrag moet je dus zelf bepalen aan de hand van onderstaande lijst. Voor bestelling van het boek vul je onderstaand bestelformulier in. Na verzending van het bestelformulier krijg je een automatisch bericht* over de verdere afwikkeling. Je overboeking is vervolgens het betalingsbewijs van de voorinschrijving, niet je aanmelding en bestelformulier. Dus: als de overboeking is gerealiseerd is je voorinschrijving een feit.

 • Bestelling Nederland € 41,95
 • Bestelling België, Duitsland € 44,95
 • Bestelling Engeland, Frankrijk, Spanje en andere landen in West-Europa € 49,45
 • Bestelling buiten West Europa € 54,95

LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

Mi Amigo book is for sale!
At the end of 2019 the Radio Mi Amigo book was published. It is called 'Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, written and published by Ferry Eden. The offshore radio stations between 1958 and 1991 are discussed and by means of the history of the radio ship Mi Amigo it becomes clear how Radio Mi Amigo came into sight at the end of 1973. The history of this Dutch-speaking sea channel is described as comprehensibly as possible, giving a good look behind the scenes. Due to the non-legal character of Mi Amigo and the other offshore radiostations, everything had to be organized secretly, so this book is with weird, unexpected and miraculous events. The book has 200 pages, 504 photos and lots of illustrations and costs € 39 excluding shipping costs. To order the book, fill in the order form underneath with your details and click on send. Because the postage differs per country, the amount you have to transfer depends on the shipping address. You have to determine the amount yourself using the list below. After sending the order form you will receive an automatic message* about the further processing. Your transfer is then the proof of payment for the pre-registration, not your registration and order form. So: once the transfer has been made, your pre-registration is a fact.

 • Order Netherlands € 41.95
 • Order Belgium, Germany € 44.95
 • Order England, France, Spain other countries in Western Europe € 49,45
 • Order outside Western Europe € 54,95

NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!

  Naam/ Name

  Adres / Address

  Postcode / Postal Code

  Woonplaats / Residence

  Land / Country

  Email

  De Mi Amigo USB-stick is nu verkrijgbaar!
  De oranje Mi Amigo usb-stick met origineel logo bevat 25 retro Top 50 afleveringen (1974-1979), presentatie Ferry Eden. Naast deze 75 uur muziek met originele reclames en jingles bevat deze usb ook de geschiedenis van Radio Mi Amigo (t/m 1978). De opbrengst van de usb-stick zal worden gebruikt voor mede-financiering van een Radio Mi Amigo boek, dat eind zomer 2019 verwacht wordt.

  Wil je voor 35 euro (inclusief verzendkosten) in het bezit komen van zo’n oranje 8 Gig usb-stick met Mi Amigo-logo én al die files, vul dan het bestelformulier met je gegevens in en klik op verzenden. Je krijgt dan automatisch bericht over de verdere afwikkeling.

  • LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

  The Mi Amigo USB stick is now available!
  The orange Mi Amigo usb stick with original logo contains 25 retro Top 50 episodes (1974-1979), presentation Ferry Eden. Besides these 75 hours of music with original commercials and jingles, this USB also contains the history of Radio Mi Amigo (until 1978). The proceeds of the usb stick will be used to co-finance a Radio Mi Amigo book, expected at the end of summer 2019.

  If you want to receive an orange 8 Gig usb-stick with the Mi Amigo logo and all those files for 35 euro (including shipping costs), fill in the order form with your details and click on send. You will then automatically receive a message about the further processing.

  • NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!

   Naam/ Name

   Adres / Address

   Postcode / Postal Code

   Woonplaats / Residence

   Land / Country

   Email