Spring naar inhoud

Mi Amigo boek is te koop!
Sinds eind 2019 is het boek over Radio Mi Amigo leverbaar. Het heet ‘Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, en is door Ferry Eden geschreven en uitgegeven. De radiostations vanaf zee tussen 1958 en 1991 komen ter sprake en aan de hand van de geschiedenis van het zendschip Mi Amigo wordt het duidelijk hoe eind 1973 Radio Mi Amigo in zicht kwam. De geschiedenis van deze Nederlandstalige zeezender is zo begrijpelijk mogelijk beschreven geeft een flinke inkijk achter de schermen. Door de niet legale opzet van Mi Amigo en de andere zeezenders, waardoor veel zaken in het geheim werden geregeld, wemelt het van de rare en onverwachte voorvallen en wonderlijke gebeurtenissen. Het boek telt 200 pagina’s, 504 foto’s en heel veel illustraties en kost € 39 euro exclusief verzendkosten. Voor de bestelling van het boek vul je het bestelformulier met je gegevens in en klik op verzenden. Omdat de porto per land verschilt, is het bedrag dat je dient over te boeken afhankelijk van het verzendadres. Dat bedrag moet je dus zelf bepalen aan de hand van onderstaande lijst. Voor bestelling van het boek vul je onderstaand bestelformulier in. Na verzending van het bestelformulier krijg je een automatisch bericht* over de verdere afwikkeling. Je overboeking is vervolgens het betalingsbewijs van de voorinschrijving, niet je aanmelding en bestelformulier. Dus: als de overboeking is gerealiseerd is je voorinschrijving een feit.

 • Bestelling Nederland € 41,95
 • Bestelling België, Duitsland € 44,95
 • Bestelling Engeland, Frankrijk, Spanje en andere landen in West-Europa € 49,45
 • Bestelling buiten West Europa € 54,95

LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

Mi Amigo book is for sale!
At the end of 2019 the Radio Mi Amigo book was published. It is called 'Mi Amigo, de Vlaamse Tack van de zeezenders’, written and published by Ferry Eden. The offshore radio stations between 1958 and 1991 are discussed and by means of the history of the radio ship Mi Amigo it becomes clear how Radio Mi Amigo came into sight at the end of 1973. The history of this Dutch-speaking sea channel is described as comprehensibly as possible, giving a good look behind the scenes. Due to the non-legal character of Mi Amigo and the other offshore radiostations, everything had to be organized secretly, so this book is with weird, unexpected and miraculous events. The book has 200 pages, 504 photos and lots of illustrations and costs € 39 excluding shipping costs. To order the book, fill in the order form underneath with your details and click on send. Because the postage differs per country, the amount you have to transfer depends on the shipping address. You have to determine the amount yourself using the list below. After sending the order form you will receive an automatic message* about the further processing. Your transfer is then the proof of payment for the pre-registration, not your registration and order form. So: once the transfer has been made, your pre-registration is a fact.

 • Order Netherlands € 41.95
 • Order Belgium, Germany € 44.95
 • Order England, France, Spain other countries in Western Europe € 49,45
 • Order outside Western Europe € 54,95

NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!

  Naam/ Name

  Adres / Address

  Postcode / Postal Code

  Woonplaats / Residence

  Land / Country

  Email