Spring naar inhoud

Mi Amigo boek, de voorintekening is gestart!
In september 2019 verschijnt het boek over Radio Mi Amigo, dat momenteel door Ferry Eden geschreven en gemaakt wordt. Tussen nu en ongeveer half augustus 2019 kan worden ingetekend op het boek. Wil je in september dat kleurrijke Mi Amigo-boek toegezonden krijgen (kost € 35,00 inclusief verzendkosten binnen België, Nederland, Engeland, Duitsland en Franrijk), vul dan het bestelformulier met je gegevens in en klik op verzenden. Je krijgt dan automatisch bericht* over de verdere afwikkeling. Je overboeking is vervolgens het betalingsbewijs van de voorinschrijving, niet je aanmelding en bestelformulier. Dus: als de overboeking is gerealiseerd is je voorinschrijving een feit.

  • LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

Mi Amigo book, the pre-registration has started!
In September the book about Radio Mi Amigo will be published, which is currently being written and made by Ferry Eden. Between now and about mid-August 2019 the book can be subscribed to. If you want to receive that colourful Mi Amigo book in September (costs 35 euros including shipping costs within The Netherlands, Belgium, England, Germany and France), please fill in the order form with your details and click on send. You will then automatically receive a message about the further processing. Your bank transfer is then the proof of your payment for the pre-registration, not your registration and order form. So: once the transfer has been made, your pre-registration is a fact.

  • NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!

Naam/ Name

Adres / Address

Postcode / Postal Code

Woonplaats / Residence

Land / Country

Email

De Mi Amigo USB-stick is nu verkrijgbaar!
De oranje Mi Amigo usb-stick met origineel logo bevat 25 retro Top 50 afleveringen (1974-1979), presentatie Ferry Eden. Naast deze 75 uur muziek met originele reclames en jingles bevat deze usb ook de geschiedenis van Radio Mi Amigo (t/m 1978). De opbrengst van de usb-stick zal worden gebruikt voor mede-financiering van een Radio Mi Amigo boek, dat eind zomer 2019 verwacht wordt.

Wil je voor 35 euro (inclusief verzendkosten) in het bezit komen van zo’n oranje 8 Gig usb-stick met Mi Amigo-logo én al die files, vul dan het bestelformulier met je gegevens in en klik op verzenden. Je krijgt dan automatisch bericht over de verdere afwikkeling.

  • LET OP: Het retourbericht dat volgt op het verzenden van het ingevulde bestelformulier kan in het postvak ‘ongewenst’ oftewel ‘spambox’ terecht komen!

The Mi Amigo USB stick is now available!
The orange Mi Amigo usb stick with original logo contains 25 retro Top 50 episodes (1974-1979), presentation Ferry Eden. Besides these 75 hours of music with original commercials and jingles, this USB also contains the history of Radio Mi Amigo (until 1978). The proceeds of the usb stick will be used to co-finance a Radio Mi Amigo book, expected at the end of summer 2019.

If you want to receive an orange 8 Gig usb-stick with the Mi Amigo logo and all those files for 35 euro (including shipping costs), fill in the order form with your details and click on send. You will then automatically receive a message about the further processing.

  • NOTE: The return message that follows the sending of the completed order form may end up in the 'unwanted' or 'spambox' mailbox!

Naam/ Name

Adres / Address

Postcode / Postal Code

Woonplaats / Residence

Land / Country

Email